Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου, μέλος ΔΕΠ και Πρόεδρος του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας,

  • διακρίθηκε διεθνώς για την επιστημονική δραστηριότητα και ερευνητική της πρωτοτυπία, γεγονός που την κατατάσσει στο 2% των σημαντικότερων επιστημόνων με την μεγαλύτερη απήχηση, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους καταλόγους PLoS Biolοgy 2020 & Mendeley Data 2020. Δημοσίευση τον τύπο: Magnesia-news.

  • κατατάχθηκε στην 28η θέση πανελληνίως και στην 3947η παγκοσμίως στον τομέα της Πληροφορικής. Δημοσίευση: Guide2Research.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελεί εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή του.