Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

 Ημερομηνία Τίτλος εκδήλωσης Σύνδεσμος
6-10/3/2023 Δράση "Ανοικτές Θύρες" 2023 www ico
3/11/2022 Εκδήλωση για την εξοικονόμηση ενέργειας στο 9ο Γυμνάσιο Λάρισας www ico
11/5/2022 Industry 4.0 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Βιομηχανίες www ico