Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Γραμματεία Τμήματοςcontact us 2993000 640
e-mail: g-energy@uth.gr
Τηλ: 2410 684254 
Γαιόπολις - Π.Ο. Λάρισας - Τρικάλων
41500 - Λάρισα

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας
Δήμητρα Μπισίλκα 2410 684577 g-energy@uth.gr

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών
Βασίλειος Πουρνάρας 2410 684254 vpournaras@uth.gr