Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Δείτε το ισχύον πρόγραμμα σπουδών στο συνημμένο αρχείο, όπως

  1. Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 3/23-05-2019 (θέμα 4.1) πρακτικό της ΠΣ του ΤΣΕ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 216/30-05-2019 (θέμα 5.5) πρακτικό της Συγκλήτου του ΠΘ
  2. Τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 25/18-06-2020 (θέμα 4.3) πρακτικό της ΠΣ του ΤΣΕ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 235/26-06-2020 (θέμα 4.12) πρακτικό της Συγκλήτου του ΠΘ
  3. Τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 12/19-05-2021 (θέμα 4.1) πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΣΕ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 252/28-05-2021 (θέμα 4.20) πρακτικό της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  4. Διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. 14/23-06-2021 (θέμα 4.2) πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΣΕ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 254/25-06-2021 (θέμα 4.32.2) πρακτικό της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  5. Τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 33/11-02-2022 (θέμα 4.6) πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΣΕ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 265/25-02-2022 (θέμα 4.19) πρακτικό της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2022

Attachments:
Download this file (Ισχύον ΠΣ_Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας_2022-03-15.pdf)prog_of_studies.pdf[Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμ. Συστημάτων Ενέργειας]0 kB