Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Δείτε την παρουσίαση του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας όπως παρουσιάστηκε στη Διαδικτυακή ΔιΗμερίδα: "Μαθαίνω για τα Νέα Τμήματα", που διοργανώθηκε από το 2ο ΚΕΣΥ Β' Αθήνας, υπό την αιγίδα της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π, για τους μαθητές της Γ Λυκείου, στις 19 & 20 Μαρτίου με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με Νέα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους που προσφέρουν.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη και σε μορφή pdf.