Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας (ΤΣΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν τη μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Attachments:
Download this file (ΦΕΚ_2992_ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ_ΕΡΕΥΝΑ.pdf)FEK2992.pdf[ΦΕΚ έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας]0 kB