Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι η Καθηγήτρια Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου, μέλος ΔΕΠ και Πρόεδρος του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας κατατάσσεται 1η επιστήμονας παγκοσμίως στην περιοχή των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων (Fuzzy Cognitive Maps) σύμφωνα με το Microsoft Academic Search.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελεί εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή του.