Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας ♦ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Συγκρότημα Γαιόπολις • Λάρισα • g-energy@uth.gr

twitter 312464 640 linkedin facebook

Υποψήφιοι

Αν σας ενδιαφέρει μια καριέρα στα Ενεργειακά Συστήματα, επισκεφτείτε τις σελίδες μας και βρείτε περισσότερες πληροφορορίες για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα.

Φοιτητές

Όσοι ανήκετε ήδη στους φοιτητές του Τμήματος, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών σας, τα διδασκόμενα μαθήματα, τους καθηγητές και τις δραστηριότητες του Τμήματος.

Συνεργασίες

Αν σας ενδιαφέρει μια συνεργασία με το Τμήμα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Μέλη ΔΕΠ ή τη Γραμματεία του Τμήματος.

Erasmus+

Το Τμήμα ενθαρρύνει και υποστηρίζει την κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus+. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και λεπτομέρειες για τη δράση, περιγράφονται στον
Κανονισμό Κινητικότητας (Erasmus+).